İslami Bilgiler

Recep Ayının Fazileti

22 Mart 2020

Recep, haram aylardandır. Allah ( Celle Celalühu ) bu ay hakkında şöyle buyurmuştur: “Doğrusu, Allah, gökleri ve ye...

Recep Ayı

22 Mart 2020

Kameri Ayların Yedincisi; Hicri Takvimin Aylarından Biri Olan Muharrem ile Başlayan ve Zilhicce Sona Eren Kameri Takvim...