İslami Bilgiler

Kaza ve Kader

20 Ocak 2020

Sözlükte Kaza, Kesmek, Kesinleştirmek, Ayırt Etmek Anlamlarına Gelmektedir.Hükme Vardı, Hüküm Verdi, Meseleyi Tafsil E...

Kalp ve Dil ile Zikir

9 Ocak 2020

Zikir, Hem Kalp Hem de dil ile Yapılabilir; En Faziletli Zikir de Kalp ve Dil ile Beraber Olanıdır. Eğer Yalnızca Bunla...