el Mü’min Esma-ül Hüsna

el Mü’min Esma-ül Hüsna
Sosyal Medyalarda Bu Konuyu Paylaşırmısın ?

Emniyet verici, emin kılan, kendine sığınanlara aman verip onları koruyan, rahatlandıran demektir.

Ey va’dine güvenilen Mü‘min olan Allah‘im!. Bizleri ınanıp da imanlarına herhangi bir haksızlık bulaştırmayan ve güven için de bulunan kullarından eyle

el Mü’min

Allah Teâlâ, kalplere iman ve hidayet bağışlayarak oralardan şüphe ve tereddütleri kaldırmıştır. “O Allah ki, 0 ’ndan başka ilah yoktur. Melik’tir; Kuddüs ’tur; Selam ’dır; Mü ’min ’dir; Müheymin ’dir; Aziz ’dir; Cebbar ’dır; Mütekebbir ’dir. Allah, ( müşriklerin) şirk koştuklarından çok Yücedir. ” (Haşr Suresi, 23)

Allah müminlere dünyada ve Ahirette hoşnutluk içinde bir yaşam sunar. Bu yaşam her yönüyle çok mükemmel olduğu gibi manevi olarak da müminlerin çok güçlü olmalarını sağlayacak şekildedir. Allah salih kullarına manevi yönden huzur, güven ve eminlik verir. Müminlerin dünyada zorluk içinde oldukları dönemlerde onları destekler, kalplerini pekiştirir, Kendisi’ne olan tevekkülleriyle huzurlu bir yaşam sürmelerine izin verir. Kuran’da Peygamberimiz (sav) döneminde savaşta alınan bir yenilginin ardından Allah’ın müminlere olan manevi desteği şöyle anlatıhnıştır:

Andolsun, Allah birçok yerlerde ve Huneyn gününde sizeyardım etti. Hani çok sayıda oluşunuz sizi böbürlendirip gururlandırmışti, fakat size bir şey de sağlayamamıştı. Yer ise, bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti, sonra arkanıza dönüp gerisin geri gitmiştiniz. (Bundan) Sonra Allah, elçisi ile Mü ’min lerin üzerine ‘güven duygusu ve huzur’ indirdı’, sizin görmediğiniz orduları indirdi ve inkâr edenleri azablandır dı. Bu, inkârcıların cezasıdır. Bunun ardından Allah, dilediği kimseden tövbesinı’ kabul eder. Allah, bağışlayandır, esirgeyendir. (Tevbe 25-27)

Allah’ın tüm müminlere, özellikle de elçilerine olan manevi desteği daha pek çok ayette haber verilmiştir. Peygamberimiz (sav) dönemindeki inkârcı kavim, peygamberin hicret etmesine sebebiyet verdiğinde, Allah onu her türlü ortamda destekleyeceğini vaat etmiş, inkârcıların saldırısını önlemiş, manevi olarak da elçisine “huzur ve güvenlik duygusu’ indirmiştir. Allah’ın bu yardımı ayetlerde şöyle haber verilmektedir: el Mü’min

Allah Ayetlerde Şöyle Haber Vermiştir

Siz O’na (peygambere) yardım etmezseniz, Allah O’na yardım etmiştir. Hani kâfirler ikiden biri olarak O’nu (Mekke ’den) çıkarmışlardı; ikisi mağarada olduklarında arkadaşına şöyle diyordu: “Hüzne kapılma, elbette Allah bizimle beraberdir. ” Böylece Allah O’na “huzur ve güvenlik duygusunu’ indirmişti, O’nu sizin görmediğiniz ordularla desteklemiş, inkâr edenlerin de kelimesini ( inkâr çağrılarını) alçaltmıştı. Oysa Allah ’ın kelimesi, Yüce olandır. Allah üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. (Tevbe Suresi, 40)

Yukarıda sayılanların tümü Allah’ın insanlara dünyada verdiği güvenlik ve huzur duygusudur. Ancak Ahirette olan huzur ve güvenlik dünyadaki ile karşılaştırılamayacak kadar büyük bir nimettir. Çünkü oradaki manevi huzur sonsuza kadar sürecektir ve Allah dilemedikçe yok olması mümkün değildir.

Gerçekten takva sahibi olanlar, cennetlerde ve pınar başlarındadır. Oraya esenlikle ve güvenlikle girin. Onların göğüslerinde kinden ( ne varsa tümünü) sıyırıp çektik, kardeşler olarak tahtlar üzerinde karşı karşıyadırlar. Orada onlara hiçbiryorgunluk dokunmaz ve onlar oradan çıkarılacak değildirler. (Hicr Suresi, 45-48)

Hikmet ve Esrarı

© Bir Müslüman ihlâsla “Yâ Mü’min” diye bir Müslüman bu isme devam etse, küfürden, şirkten, yalandan, insan ve cin şerrindep emin olur. Her türlü hastalıktan kurtulur.

© Ozel istek ve ihtiyaçları bulunan kimse, ihlâsla 43 gün 136 kere bu ismi şerifı okuyup ve isteyeceğini Allah‘tan istemelidir.

© Bu mübarek ismi 136 defa yazıp üzerinde taşıyanlar cin ve şeytan şerrinden korunur.


Sosyal Medyalarda Bu Konuyu Paylaşırmısın ?

YORUM YAZIN