ALLAH (Celle Celalühû) Tanıyalım

ALLAH (Celle Celalühû) Tanıyalım
Sosyal Medyalarda Bu Konuyu Paylaşırmısın ?

Allah (c.c.) Bütün Her Şeyi Yoktan Var Eden Mutlak Güç Kudret’in Sahibidir. O Allah (c.c) Birdir Tektir ve Kimseye Muhtaç Değildir Doğmamış Doğrulmamıştır. Ademe Ruh üfüren ve Onu Bir Balçıktan Topraktan Çiftler Halinde Yaratan Yüce Merhamet Sahibidir. Eşi ve Benzeri Yoktur. O’nun Hiçbir Şeye ihtiyacı Yoktur, Eksiksiz Noksansızdır, Yerler ile Göklerin Tek Sahibi, Alemi Muhteşem Bir Nizam ve Düzen içinde Yürüten Eşsiz Benzersiz Gücün sahibi O Allah’dır (c.c.).

Bu ismi Şerif, Cenâb-ı Hakk’ın Has ismidir. Bu itibarla Diğer İsimlerin İfade Ettiği Bütün Güzel Vasıfları ve İlahî Sıfatları içine Alır. Diğer isimler ise, Yalnız Kendi Mânalarına Delâlet Ederler. Bu Bakımdan Allah İsminin Yerini Hiçbir isim Tutamaz.

Bu isim, Allah‘tan Başkasına Ne Hakikaten ve Ne de Mecazen Verilemez. Diğer İsimlerin ise, Allah’tan Başkasına İsim Olarak Verilmesinde Bir Mahsur Yoktur. İnsanlara Kadir, Celâl İsmini Vermek Gibi. Yalnız Bu İsimlerin Başına, İnsanlara izafe Edildiklerinde, “Kul” Manasına Gelen “abd” Kelimesinin ilâvesi Güzeldir. Abdülkadir ismi Gibi…

Her Bir Bireye İnsana Akli Barik Olduktan Sonra düşen ilk Vazîfe, Yaratıcısı Olan Allah Teâlâ’yı Tanımak Bilmek, O’na iman Ve Kulluk Etmektir. Bu Her Müslümanın Bilmesi Öğrenmesi Gereken Temel Dini Bilgilerin ilk Başında Gelmelidir, Cenâb-ı Hak Şöyle Buyurur:

Allah (Celle Celalühu)

“O, göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin Rabbidir. O hâlde sadece O’na kulluk et ve O’na kullukta sabır ve sebât göster. Hiç O’nun adıyla anılan (O’na denk ve benzer) birini biliyor musun?!” (Meryem, 65)

O Allah ki, O’ndan Başka ilah Yoktur. Melik’tir; Kuddûs’tur;Selam’dır; Mü’min’dir; Müheymin’dir; Aziz’dir; Cebbar’dır; Mütekebbir’dir. Allah, (Müşriklerin) Şirk Koştuklarından Çok Yücedir. (Haşr Sûresi,23)

O Allah ki, Yaratandır, (En Güzel Bir Biçimde) Kusursuzca var Edendir, ‘Şekil ve Suret’ Verendir. En Güzel isimler O’nundur. Göklerde ve Yerde Olanların Tümü O’nu Tesbih Etmektedir. O, Aziz, Hâkimdir. (Haşr Sûresi,24)

En Güzel isimler Allah’ındır. O Halde O’na O Güzel isimlerle Dua Edin. Onun İsimleri Hakkında Eğri Yola Gidenleri Bırakın. Onlar Yapmakta Olduklarının Cezasına Çarptırılacaklardır. (Araf Sûresi, 180)

Allah’ın Güzel İsimleri Vardır. En Güzel isimler O’nundur. Gerçi Allah Zatında Birdir ve Zatının İsmi Allah’tır. Fakat Sayı Olan Bir Gibi Eşi ve Benzeri Bulunabilicek Şekilde Bir Birlikle Değil, Eşi ve Benzeri Bulunmayan Üstün Bir Birlikle Birdir. Zatında Yalnızca Vahid Değil, Birdir: İlâhi Kitapda Yer Alan “Biz, Şehadet Ettik, Yarattık.” Gibi Çoğul Kiplerindeki Azamet ve İhtişam, İşte İlâhi Sıfat ve İsimlerin Bir Araya Gelmesinden Doğan Azamet ve Yüceliği Dile Getirir ki; Allah Yüce ismi, Bütün Bu Sıfat ve İSimlerin Hepsini içine Alan Bir Yüce İsimdir. Allah ismi, Allah’ın Kendisi Gibi, Eşi ve Benzeri Olmayan Bir isimdir. Sıfat ve İsimlerin Çokluğu, Zatın Çokluğunu Gerektirmeyeceğinden O İsim ve Sıfatların Her Biri Allh’ın Eşsiz Özelliklerinden Birine Delalet Eder. Âdem’e Öğretilen de İsimlerin En Güzelleridir. En Güzel isimler Allah’a Mahsustur. Öyleyse Ey Müminler, O’na O isimlerle Adlandırıp Anınız. ve O’nun isimlerinde Yamukluk Edenleri Terk Ediniz. (Elmalı Tefsiri, Araf Sûresi, 180)

Hz. Ebu Hüreyre (r.a.) Anlatıyor: “Resûlullah (s.a.v.) Buyurdular ki: “Allah’ın Doksan Dokuz ismi Vardır. KimBunları Ezberlerse Cennete Girer. Allah Tektir, Teki Sever.” (Buhârî, Daavât 68)

Hikmet ve Esrarı

  • İhlâs ve Samimiyetle, Kim Bu ismi Şerifi Her Gün 1000 Defa Okursa, Onun Kalbinden Bütün Şek ve Şüpheler Çıkacak ve imanı Kuvvetli Olacaktır.
  • Bir Bardak Suya, 198 Kere “Ya Allah Celle Celalühu” 40 Kere “Fatiha Sûresi” ve 7 Kere “Ayet-ül Kürsi” Okunup Hastaya içirilirse, Allah‘ın izniyle Şifa Bulur.
  • Bir Kimse, Cuma Günü Oruçlı Olarak Öğle Saatlerinde Gümüş Bir Yüzük Üzerine Lafza-i Celali (Ya Allah) Yazıp Sağ Elinin Yüzük Parmağında Taşısa, Her Gittiği Yerde Sevgi ve Hürmet Görür, İhtiyacı Varsa Yerine Getirilir, Maksadına Ulaşır. Bu Yüzüğü Dul veya Bakire Bir Kadın Parmağında Taşısa izdivaç Eder.
  • Her Namazdan Sonra 100 Kere Kelime-i Tevhid (La İlahe İllallah) Okuyan Kimse, Gaflet, Unutkanlık ve Kalp Kasvetinden Kurtulur.


Sosyal Medyalarda Bu Konuyu Paylaşırmısın ?

YORUM YAZIN