el Hâlık Esma-ül Hüsna

el Hâlık Esma-ül Hüsna
Sosyal Medyalarda Bu Konuyu Paylaşırmısın ?

Her şeyin varlığını ve varlığı boyunca görüp geçireceği halleri hâdiseleri tayin ve tespit eden ve ona göre yaratan, yoktan var eden demektir.

Ey bizleri ve çevremizi kuşatan gördügümüz ve göremeyeceğîmiz her şeyi en güzel biçimde yaratan “Hâlık” ” 0lan Allah’ım! Bizleri yaratılış amacımıza uygun olarak yaşayan ve haddi aşmayanlardan kıl”

Bu ismi şerifin manasında iki husus vardır:

  1. Bir şeyin nasıl olacağını tayin ve takdir etmek,
  2. O takdire uygun olarak o şeyi icat etmek.

“Ey insanlar, Allah ’ın üzerinizdeki nimetini anın. Gökten veyerden sizi rızıklandıran Allah ’ın dışında bir başka Yaratıcı var mı O’ndan başka Ilah yoktur. Oyleyse nasıl olur da gevrilzyorsunyz? ”(Fatırsuresı’, 3)

“Işte Rabbiniz olan Allah budur. O’ndan başka Ilah yoktur. Her şeyin yaratıcısı ’dır, öyleyse O’na kulluk edin. 0, her şeyin üstünde bir vekildir . ” (En’am suresi, 102)

el Hâlık

Allah‘u Teâlâ her şeyin Halikidir ve bu O’nun subuti sıfatlarındandır. O’ndan başkası için bu sıfat kullanılamaz. Yaratma, ömeksiz var etmektir. Allah Teâlâ yaratan, O’nun dışında her şey yaratılandır. Her şey O’nun emrinde ve hizmetindedir. O’ndan başka bir yaratıcı yoktur. Bütün her şey, gökler, yer, ikisi arasında ve içinde bulunanlar, bunların hareketleri, kımıltıları, rızıkları ecelleri, sözleri ve fiilleri yaratılmıştır. Bunların tek yaratıcısı Hz. Allah’tır. Bütün varlıklar somadan yaratılmış ve yoktan var edilmiştir. Her şey O’ndan başladı ve yine O’nda son bulacaktır.

Bir arı kovanındaki tüm arılar görevlerini eksiksiz yerine getirirler. İşçi arılar kovanın yapımında çalışır, kovanı havalandırarak derecesini hep sabit tutarlar, kovana çiçeklerden topladıkları besinleri getirirler. Kraliçe arı ise kovanın içinde sabit kalarak soyun devamını sağlar. Bir sivrisinek yumurtadan çıktığında erişkin haline hiç benzemez. Sivrisinek larvası gelişimini tamamlayana kadar 4 defa deri değiştirir. Pupa döneminin sonuna doğru derisi açılır ve erişkin sivrisinek pupanın içinden suya hiç değmeden çıkar.

Yukarıda bahsettiğimiz canlılar yeryüzünde yaşayan sayısız canlıdan yalnızca iki tanesidir. Fakat doğumlarını yaşamlarını ve ölümlerini diğer canlılar gibi Allah belirlemiştir. Bu canlılar, yaratıldıkları andan itibaren Allah’ın tespit ettiği, uygun gördüğü ve emrettiği şekilde yaşamlarını sürdürürler. Kesinlikle Allah’ın kendileri için takdir ettiği görevin dışına çıkmazlar. Çöllerde +50 derecede yaşayan kertenkeleler de, kutuplarda -50 derecede yaşayan penguenler de, denizin binlerce metre altında yaşayan süngerler de aynı durumdadır. Hepsi hayatları boyunca Allah’ın tespit ettiği şekilde yaşarlar. Onlardan önceki nesiller de aynı şekilde yaşamıştır, somaki nesiller de aynı şekilde yaşayacaklardır. Çünkü Allah canlıların hepsi için bir yaşam biçimi seçmiştir.

Sonuç olarak kâinattaki hiçbir canlının kendi yaşam biçimini tayin etme hakkı yoktur. Tüm canlıları Allah yaratmış ve bu şekilde yaşamalarını takdir etmiştir. Onlar da kayıtsız şartsız bu hükme boyun eğmişlerdir.

İnsan da kâinatın küçük bir parçasıdır. Allah ınsanı bir damla sudan yaratmış ve bir yaşam biçimi takdir etmiştir. Hiçbir ınsan kendi kararıyla yaşam süresini belirleyemez, yaşlanmayı ve ölümü durduramaz, acizliklerinden kurtulamaz. Tüm bunları belirleyen, dilediği şekilde yönlendiren Allah’tır.

Hikmet ve Esrarı

© Çocuğu olmayan bir kadın, yedi gün oruç tutup iftar vaktinde “Yâ Musavvir, Ya Bari Ya Hâlik” isimlerini su üzerine 21 kere okuyup üflese ve o sudan iftar eylese Cenab-ı hak bu isimlerin hürmetine makbul bir çocuk ihsan eder.”

© Her kim bu ismi şerifı çokça tekrar ederse, Allah Teâlâ bir melek yaratır ki 0 Melek Allah Teâlâ’yı tesbih eder. Onun mükâfatıda bu kişiye yazılır.

© Çözülmeyen bir ışi olan kimse, temiz bir vaziyette abdestli olarak kıbleye karşı tenha bir yerde bu ismi ihlâsla 5115 kere zikreder ve halini Allah’ a arz edip dua ederse isteği yerine gelir ve işi kolayca çözülür.


Sosyal Medyalarda Bu Konuyu Paylaşırmısın ?

YORUM YAZIN