El Melîk Bilmenin Faydaları

El Melîk Bilmenin Faydaları
Sosyal Medyalarda Bu Konuyu Paylaşırmısın ?

Allah bizim tek Rabb’imiz, Malik’imiz ve İlâh’ımız olduğuna göre sıkıntı ve musibet zamanlarında O’na sığınmaktan başka çaremiz yoktur. Bizim O’ndan başka bir sığınağımız, barınağımız ve mabudumuz yoktur. Bu yüzden sadece O’na dua edilmeli, yalnız O’ndan korkulmalı ve O’na umut bağlanmalıdır. O’ndan başka kimse sevilmemeli, boyun eğilmemeli ve itaat edilmemelidir. Yalnız O’na güvenip dayanılmalıdır. Zira umut bağladığım, korktuğun, dua ettiğin, kendisine güven duyup dayandığım, seni terbiye’eden, işlerini üslenip onları bir düzene koyan ve idare eden Rabb’indir. O’ndan başka Rab yoktur. O, aynı zamanda senin ve bütün varlıkların gerçek Malik’idir. Sen de dahil bütün varlıklar O’nun mülküdür. Rabb’in ve Malik’in olan, aynı zamanda senin gerçek İlâh’m ve mabudundur. Bir an bile O’na ibadet etmekten uzak durmamahsm. Senin O’na olan ihtiyacın, hayata ve ruha olan ihtiyacından daha fazladır. O, senin ve bütün varlıkların gerçek İlâh’ıdır. O’ndan başka gerçek İlâh yoktur.

el Melik – el Melîk

Gerçek bir Rabb’e, Mâlik’e ve İlâh’a sahip olduğunun bilincinde olanlar, O’ndan başkasına sığınmaz, O’nun dışında kimseden yardım istemez ve O’nun himayesinden başka himaye atamazlar. Allah, gerçek Rab, Mâlik ve İlâh olmakla, kendisine inananların tek koruyucusu, hamisi, yardımcısı, destekleyicisi ve dostudur. Onların bütün işlerini üslenmiş ve himayesine almıştır. Kul, sıkıntı ve felaket anlarında, düşmanlarıyla karşılaştığı anlarda nasıl Rabb’ine, Mâlik’ine ve İlâh’ına sığınmasın ki? (1070)


Sosyal Medyalarda Bu Konuyu Paylaşırmısın ?

YORUM YAZIN