Recep Ayı Peygamberimiz (s.a.v.)

Recep Ayı Peygamberimiz (s.a.v.)
Sosyal Medyalarda Bu Konuyu Paylaşırmısın ?

“Aylar içinde Allah Recep ayını seçmiştir. 0, Azîz ve Celîl olan Allah ayıdır. Kim Recep ayına hürmet ederse Allah’ın emrine hürmet etmiş olur. Kim de Allah’ın emrine hürmet ederse Allah onu Naîm cennetlerine koyar ve ondan ziyadesiyle hoşnut olur. Şaban benim ayımdır. Kim Şaban ayına hürmet ederse benim emrime hürmet etmiş olur. Kim de benim emrime hürmet ederse kıyamet günü ona önayak ve yardımcı olurum. Ramazan ayı ise ümmetimin ayıdır. Kim Ramazan ayına hürmet eder, gereğini yapar, saygıda kusur etmeyip gündüzü oruçlu, geceyi ibadetle geçirir ve günah işlemekten sakınırsa Allah’ ın istediği bir şekil üzere, günahsız olarak Ramazan ayından çıkar.” (Suyütî, Dürü Mensür: 3/ 236

Selmân-ı Fârisî (Radiyallahu Anh)’dan rivayetle Allah Resülü (Sallâllahu Aleyhi ve Sellem ):

Recep ayı‘nda bir gün ve gece vardır ki, kim 0 günü oruç tutarak, gecesini de namaz kılarak geçirirse, yüz sene oruç tutmuş ve yüz sene geceleri ibadetle geçirmiş gibi sevaba nail olur. 0 gün, Recep’in yirmi yedinci günüdür. 0 gün, Muhammed (Sallâllahu Aleyhi ve Sellem)’in risaletle gönderildiği gündür.” buyurmuştur. Enes bin Mâlik (Radiyallahu Anh)’dan gelen

başka bir rivayette Allah Resülü ( Sallâllahu Aleyhi ve Sellem): “Recep ayında bir gece vardır ki, 0 geceyi ibadetle geçiren yüz sene ibadet yapmış sevabı alır. Bu gece, Recep ayının yirmi yedinci gecesidir. Kim bu gecede on iki rekat namaz kılar, her rekatında Fatiha süresini ve beraberinde Kur’an’ı Kerim’den bir süre okursa sonra da yüz defa “Sübhanellahi ve’l hamdü lillâhi velâ ilâhe illalâhü vellâhii ekber” deyip yüz defa “Estağfirullah” çekerse, Allah Resâlü ( Sallâllahu Aleyhi ve Sellem)’e yüz defa “Salat-ü selam” getirerek kendisi için dünya ve ahiret menfaatine yönelik dua edip günü oruçlu olarak tamamlarsa Allah Teâla yaptığı tüm duaları kabul eder.”

Recep Ayı

Enes (Radiyallahu Anh)’dan rivayetle Recep ayı girdiğinde Allah Resülü (Sallâllahu Aleyhi ve Sellem ) şöyle buyururdu: “Allah’ım! Recep ve Şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır.” (Ahmet bin Hanbel, Müsned, 1/ 259)

İbn-i Abbas (Radiyallahu Anh )’tan gelen bir rivayette Allah Resülü (Sallâllahu Aleyhi ve Sellem ), Recep ayı tümünü oruçla geçirmeyi yasak etmiştir. İbn-i Abbas (Radiyallahu Anh ) peygamberimizden böyle görmüştür. Allah Resülü (Sallâllahu Aleyhi ve Sellem)’in bizzat kendisin den böyle bir hadis varid olmamıştır. İmam-ı Şâfii Allah ona rahmet etsin: “Kişinin Recep ayını oruç ayı edinmesi ve onu Ramazan ayı gibi tam olarak oruçlu geçirmesi çirkin bir şeydir” buyurmuştur.

Hz. Aişe Buyuruyor

Mü’minlerin annesi Hz. Aişe (Radiyallahu Anh ) şöyle buyurdu: “Allah Resülü ( Sallâllahu Aleyhi ve Sellem ) Recep ayı‘nda öyle çok oruç tutuyordu ki hatta biz, orucu bırakmayacak diyorduk. Bazen de öyle uzun süre terk ediyordu ki, biz bu ay oruç tutmayacak diyorduk. Allah Resulü (Sallâllahu Aleyhi ve Sellem)’ı’n Ramazan’ın dışında hiçbir ayı tamamen oruç tuttuğunu görmedim. Yine onun hiçbir ayda, Şaban ayından daha fazla oruç tuttuğunu görmedim.” (Terğîb ve Terhîb, Buhârî, Savm-ı Şaban) İmam-ı Şâfiî hazretleri, insanların bilmeyerek Recep ayı orucunu vacip zannetmeleri endişesiyle 0 ayın günlerini diğer günlerden saymıştır. “Ancak kişi bu ayda oruç tutarsa da iyi bir şey yapmıştır” buyurmuştur.

Müslümanlar arasında malum olduğu üzere, Recep ayı orucu şer’î olarak farz değildir. Zîra tutulması zorunlu olan farz oruç yalnızca Ramazan _ orucudur Amir bin Şibl (Radiyallahu Anh ), Ebü Kalâbe (Radiyallahu Anh)’dan şöyle işittiğini dile getiriyor: Recep ayında oruç tutan kişi için Cennet’te saray inşâ edilir.”


Sosyal Medyalarda Bu Konuyu Paylaşırmısın ?

YORUM YAZIN