Fatiha Suresi ve Fazileti

Fatiha Suresi ve Fazileti
Sosyal Medyalarda Bu Konuyu Paylaşırmısın ?

Fatiha Suresini Okuyan Kişi Tüm Kur’an-ı Okumuş Gibi Sevaba Nail Olur. Ümmü’l Kur’an da Denilen Fatiha Suresi 7 Ayettir. Kur’an-ı Kerim’de ilk Sure Olduğu için, Sureye “Açan” Manasına Gelen Fatiha Adı Verilmiştir, Surenin Okunuşu Şöyledir:

Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahîm

Elhamdü lillâhi rabbil’alemin
Errahmânir’rahim
Mâliki yevmiddin
İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în
İhdinessırâtel müstakîm
Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn (Amin.)

Manası

Bismillahirrahmanirrahîm

  1. Rahmân ve Râhîm Allah’ın Adıyla.
  2. Hamd Âlemlerin Rabbi Allah’a Mahsustur.
  3. O, Rahmân’dır, Rahîm’dir.
  4. Din Gününün Sahibidir.
  5. Yalnız Sana Kulluk Ederiz ve Yalnız Senden Yardım isteriz

Fatiha Suresi Bir Müslümanın Yapacağı En iyi Dualardan Olmakla Birlikte Şifa da Verir. Ruhsal ve Bedensel Hastalıkları iyileştirir. Fatiha; istektir, Münacaattır, Duâ dır.

Fatiha Suresi, Kur’an-ın Anasıdır. Beyzave’de Şöyle Geçmektedir:

“Bir Millete Allah Teâlâ Azap Göndermeyi Hükmetti. Onların Çocuklarından Biri Fatiha’yı Öğrenip Okuyunca Allah Teâlâ Onların Üzerinden Kırk Yıl Azabı Kaldırdı.”

Bir Sahabi, Fatiha Suresini Okuduğunu Söyleyince Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Buyurdu ki :
“Yemin Ederim ki, Allah Teâlâ, Ne Tevrat’ta, Ne incil’de, Ne Zebur’da, O Surenin Benzerini indirmemiştir. O Namazlarda Tekrar Edilen Yedi Âyety Olup, Bana Verilen Kur’an-ı Azimdendir.” (Tirmizi)


Sosyal Medyalarda Bu Konuyu Paylaşırmısın ?

YORUM YAZIN