Ruh, Ölüm ve Berzah Alemi

Ruh, Ölüm ve Berzah Alemi
Sosyal Medyalarda Bu Konuyu Paylaşırmısın ?

RUH GERÇEĞİ

Ruh sözcüğü, Kur’an’da birtakım farklı anlamlarda kullanılmıştır.4

a- Kur’an

“İşte böylece sana da emrimizle ruhu (Kur’an’ı) vahyettik. Sen, kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizı’ kendisiyle doğru yola eıiştirdiğimiz bir nur kıldık. Şüphesiz ki sen doğru bir yolu göstermektesin.” (Şura, 52) ayetinde olduğu gibi.

b- Vahiy

“Dereceleri yükselten, Arş’ın sahibi Allah, kavuşma

günüyle korkutmak için kullarından dilediğine emrinden olan ruhu ( vahyi) indirir. ” (Gatîr, 15) ayetinde olduğu gibi.

c- Cibril

“Meryem, onlarla kendi arasına bir perde çekmişti. Derken, biz ona ruhumuzu (Cebrail’i) gönderdik de o, kendisine tastamam bir insan şeklinde göründü.” (Mcryem, 17)

“Onu, Ruhu’l Emin (Cebrail) indirdi.” (Şuara. I93) ayetlerinde olduğu gibi.

d- Güç ve Sebat

Ruh kelimesi. Allah‘ın mümin kullardan dilediğini takviye etmek için verdiği “Güç ve Sebat“ anlamına da gelir.

Allah’a ve ahiret gününe iman eden hiçbir kavim ( topluluk) bulamazsın lu’, Allah ’a ve elçisine başkaldıran kimselerle bir sevgi ( ve dostluk) bağı kurmuş olsunlar; bunlar, ister babaları, isler çocukları, isler kardeşleri, isterse kendi aşiretleri (soyları) olsun. Onlar, öyle kimselerdir ki, (Allah) kalplerine imanı yazmış ve onları kendinden bir ruh ( Güç ve Sebat) ile desteklemiştir.” ( Mücadele. 22) ayetindeki gibi.

e- Meryem Oğlu İsa

“Ey kitap ehli! Dininizde taşkınlık etmeyin ve Allah hakkında ancak doğru olanı söyleyin! Meryem oğlu İsa Mesih, sadece Allah’ın elçisi, Meryem’e atmış olduğukelimesi ve O’ndan bir ruhtur. Öyleyse Allah’a ve elçilerine inanma.” (Nisa. 171) ayetinde Hz. Isa. “Ruh” sözcüğüyle nitelendirilmiştir.

f- İnsanoğlunu Hayatta Tutan Öge

“Sana ruh hakkında soru sorarlar. De ki: “Ruh, Rabbimin emrindendir. Size ancak az bir bilgi verilmiştir.” (İsra, 85)

Hayat ve hareketliliği meydana getiren, faydalar elde edip zararları defedebilen bir parçadır ruh.’ İşte bizim bu kitabımızda da ruhun bu son anlamı mevzu bahistir.

Ruh, mahiyet itibariyle hissedilen cisimden farklıdır. Ruh; nurani, ulvi. hafıf ve canlıdır. Uzuvlann cevherine nüfuz eder; suyun gül içinde. yağın zeytin içinde ve ateşin kömür içinde akışlığı gibi uzuvlar içinde akışır. Bu uzuvlar bu narin cisim tarafından gelen yoğun etkileri kabul edebildiği sürece. bu narin cisim. uzuvlarla uyum içinde olur ve elkilcri uzuvların his. hareket ve iradeliğini sağlar. Yok, eğer uzuvlar dolumbaçlara uğrar. bu etkileri kabul etmekten çıkarak bozulurlarsa, ruh bedenden ayrılır ve ruhlar âlemine çekilir.“


Sosyal Medyalarda Bu Konuyu Paylaşırmısın ?

YORUM YAZIN