Namaz’ı Terk Edene!

Sosyal Medyalarda Bu Konuyu Paylaşırmısın ?
 •  
 •  
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

Kim namazı hafıfe alır ve terk ederse, Cenab-ı Allah, o kimseyi onbeş cezâ cezâlandırır.

Üçü dünyada,27
Üçü ölüm ânında,
Üçü kabirde,
Üçü kabirden kalktığında olur.

Dünyâda Göreceği Altı Cezâ

1-Cenab-ı Allah, Onun Kazancından ömründen bereketi kaldırır rızkı eksilir.

2Yüzünden Sâlihlerin simâsini siler. yüzü donuk ve sevimsiz olur. Insanların kalbinden ona karşı nefret duyulur.

3-Yapmış olduğu amellerin hiç birine sevap vermez.

Ölüm Anında Göreceği Cezâlar

1-Zelil, hakir ve kötü kişi olarak ölür.

2-Aç olarak can verir.

3-Susuz olarak vefat eder.

Kabirde Göreceği Cezâlar

1-Cenab-ı Allah, ona kemikleri birbirine geçinceye kadar kabri daraltır.

2-Kabri ateşle doldurur.

3-Kabrinde Şucâtü’l-Akrâ denilen büyük bir ejderhâ ona mu

sallat edilir. Kıyâmet Günü Göreceği Cezalar

1-Hesap vaktinde Allah ona gazap eder.

2Hesabı çok şiddetli olur.

3-Yüz üstü sürüklenerek cehenneme atılır

Namaz’ın terk edildiği yerlere bela yağar

Namazın terki belâ getirir.

Namazın terk edildiği yerele musîbetlere yağar.

Namazın terk edildiği memleketlerde kıtlık olur.

Namazın terk edildiği Müslüman memleketlerde ekonomik sı

kıntılar olur. Alimlerin büyüklerinden ve evliyâ’nın ileri gelenlerinden Imam

Şa’rânî Hazretleri:

-“Ey kardeşim! Bil ki, namazın kılınmadığı namazın terk edildiği yerlere belâ ve musîbetler yağdığı gibi; namazın kılındığı mekanlarda (memleketlerde) belâ ve musîbetler kalkar. Ey kardeşim akıldan uzak tutma ki, depremler, şimşeklerin çarpması, bir yerin batması o memleket ehlinin namazlarını terk etmesi sebebiyledir. Sen ben namaz kılıyorum. Bana bir şey olmaz deme. Çünkü belâlar indiği zaman, iyi ve kötü ayırımı yapmaz. Sâlihler, namazlarını kılmayan kötü insanlara emr-i bil’maruf ve nehyi ani’l-münker (iyiliği emredip kötülükten alıkoymaya çalışma) emrini yerine getirmediği ve onları (namazlarını terk eden kötü insanları) Allah rızası için terk etmediği için, belâ ve musibetler, iyi insanlara da isabet eder.


Sosyal Medyalarda Bu Konuyu Paylaşırmısın ?
 •  
 •  
 •  
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares