Recep Ayı

Sosyal Medyalarda Bu Konuyu Paylaşırmısın ?
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kameri Ayların Yedincisi; Hicri Takvimin Aylarından Biri Olan Muharrem ile Başlayan ve Zilhicce Sona Eren Kameri Takvim Ayların Yedincisi Olan Recep, Aynı Zamanda “Üç Aylar“‘ın ilkidir.

Sözlükte; “Herhangi Bir Şeyden Korkmak, Utanmak, Sayğı Duymak, Tazim Göstermek” Anlamlarına Gelen Recb Kökünden Türüyen Receb Kelimesi Saygı Duyulan ve Savaşmanın Haram Kabul Edildiği 4 Aydan Biridir. Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Receb Aylarına Haram Aylar Anlamında “Eşhur-i Hurum” Adı Verilir.

Cahiliye Döneminde, Recep Ayı Boyunca Savaş ve Baskından Uzak Durulur, Özellikle ilk On Gününde Oruç Tutulur, Ümre Yapılır ve Putlardan Oluşan Tanrılara “Atire” Veya “Recebiye” Denilen Kurbanlar Sunulurdu. Haram Aylarda Savaşmak Araplar Arasında Yasak Kabul Edilmişti. Hatta Bu Uygulama islamın Başlangıcında da Yürürlükteydi. Bunun Sebebi, Mekkelilerin Bu Aylarda Geçimlerini Temin Etmeleri ve Kabe Ziyaretcilerinin Emniyetinin Sağlanmasıydı.

Hz. Peygamber (s.a.v.) Abdullah B.Cahş Komutasında Bir Gurup Muhacir Sahabiyi Kureyş Kervanından Haber Getirmesi Amacıyla Nahle’ye Göndermişti. Keşif Gayesiyle Sefere Çıkılmasına Rağmen Bölükte Bulunanlar, Müşrikleri Kendilerine Yaptıkları Kötülükleri Hatırlayarak Kervana Saldırdılar. Bu Olayın Gerçekleşeceği Gün Receb Ayının Son Günüydü. Halbuki Müslümanlar Receb Ayının Bittiğini ve Şaban Ayına Girildiğini Sanıyorlardı. Kervandan iki Kişiyi Esir Aldılar Bir Kişiyi Öldürüp Kervanı da Hz. Peygamber’e Getirdiler. Müşrikler, Araplarca Savaşmanın Kesinlikle Yasak Olduğu Receb Ayında Bu Hadisenin Oluşunu Fırsat Bilerek, “Muhammed Haram Ayını Helal Saydı” Tarzındaki ifadelerle Propaganda Yapmaya Başladılar.

Sana Haram Ayı, Onda Savaşmanın Hükmünü Soruyorlar. Deki: “O Ayda Savaşmak Büyük Günahtır. Fakat İnsanları Allah Yolundan Alıkoymak, O’nu İnkâr Etmek, Mescid-i Haram’a Gitmelerini Engellemek ve Halkını Oradan Çıkarmak Allah Katında Daha Büyük Günahtır. Fitne ise Adam Öldürmektende Beterdir.Kâfirler, Yapabilseler, Sizi Dininizden Döndürünceye Kadar Sizinle Savaşı Sürdürür. Sizden Kim Dininden Dönerde Kâfir Olarak Ölürse Bilsinki Bu Gibilerin Yapmış Olduğu iyi işler Dünyada da Ahiretde de Boşa Gitmiştir; Orada Süresiz Kalacaklardır.(Bakara 217) İşte Bu Olay Yüzüne Nazil Oldu.

Kur’an-ı Kerîm’de Recep Kelimesi

Kur’an-ı Kerim’de Receb Kelimesi Geçmemekle Beraber Muhtelif Ayetlerde Haram Aylardan Söz Edilerek Bu Aylara Saygı Gösterilmesi Emredilmektedir. Bunun için Bakara-194, Maide-2,97, Tövbe 5,36 Ayetlere Bakılabilir. Hz. Peygamber (s.a.v.) Haram Ayları Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Receb Olarak Açıklamıştır. ( Buhari, Müslim). Haram Ayların Farklı Bir Önem ve Saygınlıga Sahip Olduğu, Bu Aylarda işlenen iyilik ve Kötülüklere Başka Zamanlarda işlenenlerden Daha Fazla Mukâfat ve Ceza Verileceği Yönünde Genel Kabul Vardır. Hz. Peygamberin (s.a.v.) Receb Ayı Girdiginde “Allah’ım, Receb ve Şabanı Bize Mübarek Kıl ve Bizi Ramazana Ulaştır.” Şeklinde Duâ Ettiği Yönündeki Rivayet Zayıf Hadisler içinde Yer Almakla Birlikte Bu Ayın Faziletiyle ilgili Ençok Güvenilen Rivayetlerden Biri Kabul Edilir.


Sosyal Medyalarda Bu Konuyu Paylaşırmısın ?
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •