Nefis Ruhun Kendisi midir?

Nefis Ruhun Kendisi midir?
Sosyal Medyalarda Bu Konuyu Paylaşırmısın ?

islami Bilgi Olarak Sizlere Daha iyi Hizmet Vermek Net Bilgiler Sunmak için Elimizden Geleni Yapmaktayız.

Marifet-nefsi-silmek-değil-bilmektir
Marifet-nefsi-silmek-değil-bilmektir

Nefsin birtakım kullanım alanları vardır; ruhun kullamm alanlan olduğu gibi. Kimi yerde mefhumları aynı olurken kimi yerde de farklılık arz eder. Nefis, ruh yerine kullanılır. Fakat genellikle ruh bedende iken ruha “Nefis” de denir. Ancak ruh ayrı olarak ele alındığında nefisten ziyâde “Ruh” kelimesiyle anılır.

Nefsin kullanım alanlarından biri de “Kan” sözcüğü yerinedir. Hadiste geldiği üzere: “Akıcı nefsi (kanı) olmayan canlı suda ölürse onu necis etmez.””

Nefis, nazar manasına da gelir. Deyimde, “Falana nefis (nazar) değdi.” denir. Nefis, kişi-zat anlamına da gelir. Ayette, “Nefislerinize (birbirinize) selam verin.” (Nur, 61) “Nefislerinizi ( birbirinizi) öldürmeyiniz.” (Nisa, 29) denir.

Ruha gelince, o, beden için kullanılmaz. Beden tek başına veya nefisle beraber olsa bile.

Ruh, Kur’an yerinde kullanılır. “İşte böylece sana emrimizden ruhu (Kur’an’ı) vahyettik.” (Şura, 52)

Ruh, Cibril yerinde kullanılır. “Onu Ruhu’l Emin ( Cebrail) indirdi.” (Şuara, 193)

Ruh, insan bedeninde dolaşan hava içinde kullanılır. Allah’ın, velilerini kendisiyle ‘güçlü kıldığı-desteklediği ruh farklı bir ruhtur. “Onlar, öyle kimselerdir ki, (Allah)

kalplerine imanı yazmış ve onları kendinden bir ruh ile desteklemiştir.” (Mücadele, 22)

Bedende bulunan güçlere de ruhlar denir. Gören ruh, işiten ruh, koklayan ruh gibi. Bunlarından hepsinden çok daha özel olarak şu anlamda da kullanılır: Allah’ı bilme, ona yönelme, onu sevmeve gayeyi onun talep ve iradesine kilitleme gücü. Böyle bir ruhun ana ruha olan ilintisi, ruhun bedene olan ilintisi gibidir. İlmin bir ruhu var; ihsanm bir ruhu var; sevgisinin bir ruhu var; tevekkülün bir ruhu ve sadakatin bir ruhu vardır. Ve insanlar bu ruhta farklı farklıdırlar. İnsanlardan kimi vardır ki bu ruhlar onlara baskın çıkar da bir ruhani oluverirler âdeta. Kimide vardır ki bu ruhları kaybeder ve maddeye ait, hayvani oluverir.l6


Sosyal Medyalarda Bu Konuyu Paylaşırmısın ?

YORUM YAZIN