Recep Ayının Fazileti

Recep Ayının Fazileti
Sosyal Medyalarda Bu Konuyu Paylaşırmısın ?

Recep, haram aylardandır. Allah ( Celle Celalühu ) bu ay hakkında şöyle buyurmuştur:

“Doğrusu, Allah, gökleri ve yerleri yarattığı günkü kesin hükmünde, ayların sayısı, Allah katında on iki aydır. Onlardan dördü (Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Recep) haram olanlardır. Bu ayların haram kılınışı (İbrahim’den gelen)

doğru dinin ve hesabın hükmüdür. Onun için bilhassa bu aylarda nefislerinize zulmetmeyin.” (Tevbe: 36)

Hz. Ebübekir ( radiyallahu anh ), rivayet ediyor: Rasulullah ( Sallâllahu Aleyhi ve Sellem ) şöyle buyurdu:

“Zaman, Allah’ın semaları ve arzı yarattığı günden beri bir heyet üzere dönüp durmaktadır. Sene on iki aydır. Bunlardan dördü haram aylardır. Haram ayların üçü birbirini takip eder. Onlar da Zilhicce, Zilkâde ve Muharrem’dir. Birisi de Cemaziyelahir ile Şaban arasında bulunan Recepi Mudar’dır. (Buhârî, Sahih, 683)

Bu aya Receb-i Mudar denilmesi, Mudâr kabilesinin bu aya gösterdiği üstün saygı ve hürmet sebebiyledir.

İbn-i Abbas ( radiyallahu anh ) yukarıda zikredilen;

“Bunlardan dördü haram aylardır. İşte bu doğru hesaptır. O aylar içinde (Allah’ın koyduğu yasağı çiğneyerek) kendinize zulmetmeyin.” (Tevbe: 36) ayeti hakkında:

“0 ayların hiçbirinde kendinize zulmetmeyin”

Yorumunu yapmıştır. Sonra da bu ayları dört ayla özelleştirmiştir. O ayları haram aylar sayarak yuceltmiş ve onlarda işlenen günahları şiddetli, sevapları da 0 derecede üstün ecirli olarak nitelendirmiştir.

Cahiliye döneminde halk özellikle Recep başta ayı olmak üzere bu aylara saygı gösterirler ve onlarda savaş yapmazlardı.

Sahabeden Ebü Racâ (Radiyallahu Anh ) Recep ayındaki durumlarını şöyle anlatır:

“Cahiliyye üzere iken Recep ayı girdiğinde, 0 aya saygı ve tazim olarak demirden yapılmış mızraklarımızı çıkarır, kılıçları kınına koyar ve okları yaydan çekerdik. ”

Sahabeden Züheyr (Radiyallahu Anh ) şöyle buyurmuştur:

Recep ayından bahsettiğimizde Kays bin Ebâ Hâzı’m (Radiyallahu Anh) şöyle anlattı:

“Biz, cahiliyye zamanında, içimizde 0 aya karşı taşıdığımız şiddetli hürmet sebebiyle onu Recep diye isimlendirdik.”

Recep Ayı’nın Diğer ismi ?

Recep ayına Şehru’l Esam da denilmiştir. Bu isimlendirme bu aya karşı duyulan aşırı saygı ve hürmetten dolayı Recep ayı hilâli görüldüğünde silahlarını çıkarmaları ve mızraklarını indirmeleri sebebiyle silah sesinin ve mızrak şakırtısının duyulmamasından kaynaklanmaktadır.

Hz. Aişe (Radiyallahu Anh), Allah Resülü (Sallâllahu Aleyhi ve Sellem)’den şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:

Recep Allah’ın ayıdır ve Şehru’l Esam diye isimlendirilir ki; cahiliyye halkı, Recep ayı girdiğinde silahlarını bırakırlardı. İnsanlar emniyet içerisinde olup yollar eşkıyalardan temiz olurdu. Kimse kimseden korkmazdı.”

Hadis-i şerifte anlatılan durum tarihi bir vakıa olarak da ilim adamlarının malumudur. İslâm’ın ilk zamanlarındaki uygulama da bu yöndedir. Haram aylarda işlenen sevap ve günahlara başka zamanlarda işlenenlerden daha fazla mükafat ve ceza verilir. Bu, senenin diğer aylarından farklı bir öneme sahip bulunmaları sebebiyledir. Öyle ki Allah Teâlâ bu ayda bu ümmeti zulmetmekten ziyadesiyle menetmiştir. Bu sebeple İmam-ı Şâfiî hazretleri, haram aylarda hatayla Öldürülen kişinin diyeti hakkında katı davranmıştır. Bu ayda işlenen günah çok şiddetli olmakla beraber yapılan iyilik de o derece ziyadesiyle ecirlidir. Sonra Allah Teâlâ bu aylardaki savaş yasağını neshederek tüm vakitlerde müşriklerle savaşmaya izin vermiştir.


Sosyal Medyalarda Bu Konuyu Paylaşırmısın ?

YORUM YAZIN