Ayete’l Kürsi Okunuşu Sırları

Ayete’l Kürsi Okunuşu Sırları
Sosyal Medyalarda Bu Konuyu Paylaşırmısın ?

Ayete’l Kürsî‘yi Düzenli Okumaya Devam Eden Kişiye, Allah Faydalı ve Hayırlı Kapıları Açar. İlmi Öğretir, Gizli Bilgileri ve Hastalıkları Tedavi Etme Yollarını Öğretir. Hem Zahiri, Hem de Batıni İim Nasip Eder.

Ayete’l Kürsî Okunan Eve Şeytan Giremez. Büyücüler ilişemez. Ayete’l Kürsî Okuyan Kişi, Dünyada da Ahirette de Yüce Makamlara Ulaşır. Bütün Günahlardan Sakınmaya Başlar. Kalp Huzuruna Erer. Cesareti Artar. İnsanlar Arasında Sevgi ve itibarı Artar. Hiç Kimse Ona Allah Dilemedikçe Zarar Veremez. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in İsimleri Sayısınca 201 Defa Okursa Dünya ve Ahiretle ilgili istekleri Geri Çevrilmez

Allah Teâlâ, Ayete’l Kürsi’yi Hergün Okumayı Adet Edinen Kişinin Geçmiş Günahlarını Bağışlar. Ayrıca, Ayete’l Kürsî Üstün Bir Zikirdir.

Ayete’l Kürsî’de 34 ilahi isim Vardır. 17’si Açık Olarak, 17’si de Kapalı Olarak Geçer. Allah’ın En Büyük ismi Ayete’l Kürsî’de Mevcuttur. Bu Yüzden Ayete’l Kürsî ile Duâ Edilirse Kabul Görür.

Ayete’l Kürsî’yi Bir iş ve Arzunun Olması için Okumak, O işin Olması için En Büyük Sebeplerden Biridir. Bu Ayeti Okumaya Devam Eden Devam Ettiği Nisbette Faydasını Görür.

Bu Ayeti Sürekli Okumaya Ancak Peygamberler, Sıddıklar ve Şehidler Devam Eder. Kişi Okumaya Devam Ederse, Ahlakı Şehid ve Sıddıkların Ahlakına Ulaşır.

Ayete’l Kürsî‘yi Çok Okuyanın Firaseti Artar. Düşman Şerrinden Kurtulur. Ayete’l Kürsî ilahi Rahmet ve Yardım Kapılarını Açar.

Sıkıntılı Anlarda Ayete’l Kürsî’yi 170 Defa Okuyana Allah Her işinde Yardımcı Olur. Zorluk Çekmez. Üzüntü ve Kederden Uzak Olur. Rızkı Genişler. Arzularına ve isteklerine Kavuşur.

Ayete’l Kürsî’yi Okuyan Kendini Güvene Alır. Cin, Şeytan ve insan Zarar Veremez.

Kişi Ayete’l Kürsî’yi Gece Yaterken Okursa, Kendini Aldığı Gibi, Ailesini ve Komşusunu da Güvene Almış Olur. Tabii Bütün Bunları Yaparken, ihlâs ve Samimiyet Şarttır.

Farz Namazını Takiben Ayete’l Kürsî’yi Okuyan ikinci Bir Namaza Kadar Korunmuş Olur.
Evinden Çıkarken Ayete’l Kürsî’yi Okuyan Kişinin Günahları Bağışlanır, Şeytanlar Ondan Uzaklaşır. Cinlerin, Şeytanın ve İnsanların Şerlerinden ve Korkularından Muhafaza Olunur.

Gece Gündüz 10 Defa İhlâs ve Ayete’l Kürsî’yi Okumaya Devam Eden Kişi; Allah‘ın Rızasını Kazanır. Şeytandan Korunur, Mahşerde Peygamberlerle Birlikte Olur.

Her Namazın Sonunda Ayete’l Kürsî’yi Okuyan, Eceli Geldiğinde Allah’ın Bizzat Kendi Kudret Eliyle Ruhu Alınır ve O Kişi Şehitlik Sevabına Nail Olur.

Gece ve Gündüz 1000 Defa Ayete’l Kürsî’yi 40 Gün Boyunca Okuyana Ruhaniyet Açılır. Melekler Ziyaretine Gelir ve Tüm Sırlara Vakıf Olmaya Başlar. istek ve arzuları Gerçekleşir. Rasulullah (s.a.v.) Efendimizi Rüyasında Görme Şerifine Erer.

Ayete’l Kursî‘yi 18 Defa Her Gün Okumaya Devam Edilirse Allah Okuyana Tevhit Ruhuyla Diriltir. Kalbini Buna Açar, Rızkını Genişletir. Kıymeti Yücelir. Yazıp Üzerinde Taşıyanı Allah Müsibet, Afet, Kaza ve Belalardan Korur.

Ayete’l Kürsî, Şer ve Kötülükten Korunmak Niyetiyle Okunur ve “Vela Yeuduhu Hifzuhuma Ve Hüvel Aliyyul Azim” Kısmı Arka Arkaya 70 Defa Tekrar Edilerek Okunursa Tehlike ve Kötülük Ortadan Kalkar. Aynı Okuma Şekli Cin ve Şeytandan Korunmak için de Uygulanır.

Sabah Kalktığında, Abdestli Şekilde 3 Defa Ayete’l Kürsî’yi Okuyan Kişi, Akşama Kadar; Akşam Namazının Ardından 3 Defa Okuyan, Sabaha Kadar Şeytan, Cin ve İnsan Şerrinden Korunur.

Bir Dileği Olan Gece Yarısından Sonra, Abdestli Olarak, Kıbleye Yönelip, 170 Ayete’l Kür^si Okuyup, Dileğini Allah’tan isterse, İstediği Olur.

Kötü Ruya Görmekten Korkan Kişi, Yattığında Eûzu Besmele ile 3 Ayete’l Kürsî Okuyup, Her Birinde “Vela Yeuduhu Hifzuhuma Ve Hüvel Aliyyül Azim” i 3 Defa Tekrar Ederek Yatarsa Kötü Ruyadan Kurtulur.

Sara’ya Tutulan Kişiye 21 Ayete’l Kürsî Okunursa Kendine Gelir.

Okunuşu

Allahû la ilahe illa hûvel hayyûl kayyum, la te’huzûhu sinetûv vela nevm, lehu ma fis semavati ve ma fil ard, men zellezi yeşfeu indehu illa bi iznih, ya’lemû ma beyne eydihim ve ma halfehûm, ve la yûhıytune bi şey’im min ilmihi illa bi ma şa’, vesia kûrsiyyûhûs semavati vel ard, ve la yeudûhu hıfzuhûma ve hûvel aliyyûl azim

Anlamı

Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayandır. Diridir, kayyumdur. O’nu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O’nundur. İzni olmaksızın O’nun katında şefaatte bulunacak kimdir?

O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar O’nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O’nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O’na güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.

Bir Önceki Yazımız Olan Doğan Çocuğun Kulağına Ezan Okuma Konumuzu Okumak isterseniz Lütfen Tıklayın >>


Sosyal Medyalarda Bu Konuyu Paylaşırmısın ?

YORUM YAZIN