Dinin Tanımı Ve Doğuşu

Dinin Tanımı Ve Doğuşu
Sosyal Medyalarda Bu Konuyu Paylaşırmısın ?

Âlemlerin Rabbi Allah’a Hamdeder; Peygamber Efendimize Salât ve Selâmlarımı Arz Ederim. Yüce Dinimiz İslâm’ı Doğru Öğrenip iyi Kavrayan Kimse, Şüphesiz iyi de Uygulayabilir. Bu Açıdan Doğru Bilgi Çok Önemlidir. Dinin Tanımı ve Doğuşu.

Din

Akıl Sahiplerini Kendi Arzularıyla Peygamberlerin Allah Adına Ulaştırdığı Bilgileri Kabul Etmeye Çağıran, Dünyada ve Ahirette insanı Mutluluğa Götüren ilâhi Bir Kanundur. Bu ilahi Kanunu Peygamberler Vahiy Yoluyla Allah’tan Alarak İnsanlara Bildirmişlerdir. Peygamberler Kendi Kendilerine Din Koyamaz Uyduramazlar. Onlar Sadece Allah’ı Bildirdiği Dini Hükümleri İnsanlara Duyururlar.

Din, Bize Dünyada Mutlu Olmanın Yollarını Öğretir. Yaratılışımızın Amacını Bildirir. Allah‘a Nasıl İbadet Edeceğimizi ve Öldükten Sonraki Hayatı Tanıtır. Dinin Allah‘a Yönelmek için Gösterdiği Yol Şeriattır. Bu Yola Girenlerin Toplu Hâline Millet veya Ümmet ve Dini Amelleri Anlayış Şekline Mezhep Denir.

Din, Millet ve Mezhep Arasındaki Fark Şudur: Din Allah‘a, Millet Peygamberlere, Mezhep Müctehide Nispet Edilir.

İlk insanın Yaratılması ile Allah’ı Tanıması ve O’na inanması Bir Olmuştur. Çünkü İnsanın Fıtratında Allah’a İnanmak ve O’na Tapmak Vardır.

Gayesi İnsanın Mutlulugu Olan Hak Din, HZ Âdem’den Beri İnsanla Birlikte Bir GelişmeGöstermiştir. Ancak Bu Gelişme, Batılı Düşünürlerin iddia Ettikleri Gibi Dinin Temelini Oluşturan İman Esaslarını Bildirmişlerdir. Gelişme, Amelî Konularda Olmuştur. İnsanlık İlerledikçe İhtiyaçları da Gelişmiştir. Gelişen İhtiyaçlara Uygun Olarak İnsanın Ahlâkı, İbadeti, iş ve Davranışlarıyla ilgili Hükümler de Allah’ın Emir ve Takdiri Çerçevesinde Değişerek Gelişmiştir. İslâm’ın Öğretileri, İnsanlığın ve Dünyanın Sonuna Kadar Beşeriyetin ihtiyaçlarını Karşılayacak Nitelikte ve Yüceliktedir. Şu âyet Bu Gerçeği Dle Getirir: “Bugün Artık Dininizi Kemâle Erdirdim. Size Olan Nimetimi Tamamladım ve Sizin için Din Olarak İslâmiyeti Seçtim…

Bir Önceki Konumuz Olan Ayete’l Kürsi Okunuşu Sırları Konumuzu Okumak isterseniz Lütfen Tıklayın >>


Sosyal Medyalarda Bu Konuyu Paylaşırmısın ?

YORUM YAZIN