Duâ Hususunda Bazı Hadisler

Duâ Hususunda Bazı Hadisler
Sosyal Medyalarda Bu Konuyu Paylaşırmısın ?

Duâ insanın Korunacak Silâhı, Dinin Temeli, Yerlerin ve Göklerin Ziyasıdır.

Duâ Mü’minin Atom Kadar Tesirli Bir Silahıdır. Nasıl İnsan Silahla Kendisinde Bir Kuvvet Varmış Gibi Hissediyorsa, Duâ ile de İnsan Kendisinde Bir Manevi Dayanak Bulmuş Gibi ve Ona Güvenmiş Oluyor. Duâ Yapıp Yatmak Yoktur. Duâ ile Beraber Hareket Etmek ve Gereken Saldırıyı Yapmak Şarttır. Peygamberimiz Harbe Gideceği Zaman, Önce Duâ der, Arkadan Zırhını Giyer ve Hemen Harb Meydanına Giderdi. Arslan Gibi Düşman Karşısında Ceng Ederdi. “Ben Duâ Yaptım, Artık Bekleyeyim, Hücum Etmeyeyim.” Demezdi. Çünkü Herşeyi Duâ ile Beklemek, Hareket Etmemek Haksızlıktır. İslâm Bize Duâ ile Birlikte Hareketinizi de Gösteriniz, Diyor. Ekini Ekmeden Mahsul Beklemek, Evlenmeden Evlâd Beklemek Ne ise, Yalnız Duâ Yapıp icabına Bakmamak da Öyledir.

Cenab-ı Hak Hadis-i Kudsîsinde Buyuruyor: Bana Duâ Etmeyen Kişiye Gadap Ederim (Azarlarım).”

Cenab-ı Hak Kendisine Duâ Etmeyenin Azarlanacağını Bildiriyor Bizlere. Zira Duâ Etmeyen Kimse Kibirini ve Gururunu Sürdürmek istiyor. Allah ise Kibredenleri Sevmiyor. İnsan Her Zaman için Muhtaç Durumdadır. Yaratana Sığınmak Mecburiyetindedir. Hz Allah (c.c.) Kul isterse Vereceğini Bizlere Vaad Ediyor. İnsanlar Çok Zaman Yaptıkları vaadden Vazgeçiyor. Hal Böyle iken, Yine İnsanlar İnsanlardan İhtiyaçlarını Temin Ediyor. Hiç Sözünden Dönmeyen Allah’tan istemek Esastır, Çünkü O’nun Vereceği Ölçüsüz ve Sitemsizdir.

Duâ Kulluğun Can Damarıdır.

Duâ, Cidden Bütün İbadetlerimizin Özüdür. İnsan Ancak Duâ ile Yaptıkları İbadetleri Kabul Ettirebilir ve Yine Duâ Sayesinde Yapmış Olduğu Günahlarını Bağışlatabilir. Bu Bakımdan Duâ Bütün Emellerin Hulâsıdır. Buna Sık Bir Süzgeç te Diyebiliriz. Nasıl Sütün Temiz Kısmını Süt Süzgeçleri Ayıklıyorsa, Amellerimizin Temizini de Ancak Duâ Süzgeçimizle Ayıklayabileceğiz. Duâ Dudakla Değil, Gönül Kalp ile ve ihlasla Yapılmalıdır. Arzu Edilen Noktaya Ancak O Zaman Varılabilir.


Sosyal Medyalarda Bu Konuyu Paylaşırmısın ?

YORUM YAZIN