ihlas sûresi

ihlas sûresi
Sosyal Medyalarda Bu Konuyu Paylaşırmısın ?

ihlas Samimi Olmak Dine içtenlikle Bağlanmak Anlamına Gelir. Allah’u Teâlâ’ya Bu Sûrede Anlatıldığı Şekilde inanan, Tevhît inancını Tam Anlamıyla Benimsemiş, Kişinin ilâslı Bir Mü’min Olacağı Müjdelenir.

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.( Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla )

1- Gul huvallâhu ehad. ( De ki: O Allah birdir. )

2- Allâhu’s-samed. ( Allah samed (her şey O’na muhtaç, O kimseye muhtaç değil)’dir. )

3- Lem yelid ve lem yûled. ( O doğurmamıştır ve doğurulmamıştır. )

4- Ve lem yekun lehû kufuven ahad. ( Ve hiçbir şey O’nun dengi değildir. )

ÖNEMLİ BİLGİLER

  • Câbir (r.a.)’dan Rivâyet Edilen Bir Hâdis-i Şerîfte Resûlullâh (s.a.v.) Şöyle Buyurdular:
    Üç Şey vardır ki, Her Kim (Kıyamet Gününde) imanla Beraber Onları Getirirse, Cennetin Kapılarından Dilediğinden içeri Girer ve Hûrilerden istediğiyle Evlendirilir.
    Bunlar da; (Bir Yakının) Katilini Affeden, Allah’û Teâlâdan Başka Kimsenin Bilmediği Gizli Borcu Ödeyen, Sonuncusuda Her Farz Namazın Ardından 10 Kere “İhlas Sûresi” Okuyandır.
    Bunun Üzerine Ebûbekr (r.a.) “Bunlardan Birine Yaparsa Olur mu?” Diye Sorunca da Resûlullâh (s.a.v.) “Birinide Yapsa.. (bu Müjdeye Erer.) Buyurdular.
    (Ebû Ya’lâ, El-Müsned no:1794, 3/332 Suyûtî, ed Dûrr:15/749)
  • Kimki Arefe Günü 1000 Kere İhlas Suresini Okursa Allah Teâlâ Ona istediğini Vericektir.


Ashâb-ı Kiramdan Muâviye Bin Muâviye Elmüzeni (ra) Medine’de Vefât Etmişti. O Sırada Tebük’te Bulunan Resûlullah Efendimiz (s.a.v.)’e Cebrâil (as) Haber Verdi ve Cenâze Namazını Kılmayı isteyip istemediğini Sordu. Resûlullah Efendimiz (s.a.v.). Resûlullah Efendimiz (sav)’in “Evet” Cevabı Üzerine, Müzenî (ra)’nin Cenâzesi Resûlullah’ın Önüne Getirildi. Resûlullah Efendimiz (s.a.v.), Arkasında Her Biri 70 Bin Melekten Teşekkül Eden iki Safla Birlikte Cenâze Namazını Kıldı. Sonra Resûlullah Efendimiz (s.a.v.), Merhumun Bu Mazhariyete Nasıl Ulaştığını Sordu. Cebrâil (as):

“ihlâs Sûresini Sevmesi; Otururken, (Yanları Üzerine) Yatarken, Yürürken, Dururken, Her Hâlükârda Onu Okuması Sayesinde.” Cevabını Verdi. (Aliyyü’l-Karî)

İhlâs Sûresini Sabah Namazının Ardından 11 Defa Okuyan Kişiye Günay Bulaşmaz.

İhlâ Sûresini 100 Defa Okuyanın Günahları Bağışlanır. Namazların Ardından 100 Defa Okuyan Cehennem Azabından Kurtulur.

İhlâs Sûresini Çok Okumayı Adet Edinen Kişiye; Allah, Okuduğu Günden, Kıyamete Kadar Kendi Dostları için Hazırladığı Bütün Hayırları, Dünya ve âhiret iyiliklerini Verir. Kâbir Azabından Kurtulur, Korku NedirBilmez. Allah, Ona Rahmet Nazarı ile Bakar. Allah, Okuyana Bir Kere Mağfiret Etti mi, Bir Daha Ona Azab Etmez. Rahmet Her Yandan Onu Kuşatır. Allah Onu Kendi Himayesine Alır. Cennet ile ikramda Bulunur.

İHLAS SÛRE’Sİ DİNLE
ihlâs Sûresi


Sosyal Medyalarda Bu Konuyu Paylaşırmısın ?

YORUM YAZIN