Allahın Sıfât-ı Zâtiyye

Allahın Sıfât-ı Zâtiyye
Sosyal Medyalarda Bu Konuyu Paylaşırmısın ?

Allah‘ın Zât-iyye Selbi Sifatları

1- Vücûd : Allahü Teâlâ vardır. Varlığı Ezeldir. Vâcib-ül Vücûddür, ya’ni Varlığı Lâzımdır.

2- Kıdem : Allahü Teâlâ’nın Varlığının Evveli Yokdur.

3- Bekâ : Allahü Teâlâ’nın Varlığının Sonu Yoktur. Hiç Yok Olmaz. Ortağı Olmak Muhâl Olduğu Gibi, Zât ve Sıfatları için de Yokluk Muhâldir.

4- Vahdâniyet : Allahü Teâlânın Zâtında ve Sıfatlarında Hiçbir Mahlûkun Zât ve Sıfatlarına Benzemez

5- Kıyâm Bi-Nefsihi : Allahü Teâlâ Zâti ile Kâimdir. Mekâna Muhtâc Değildir. Madde ve Mekân Yok iken O Var idi. Zirâ Her ihtiyâcdan Münezzehdir. Bu Kâinatı Yoklukdan Varlığa Getirmeden Önce, Zâtı Nasıl idi ise, Sonsuz Olarak, Hep Öyledir.


Sosyal Medyalarda Bu Konuyu Paylaşırmısın ?

YORUM YAZIN