Recep Ayı ve Ashab-ı Kîram

Recep Ayı ve Ashab-ı Kîram
Sosyal Medyalarda Bu Konuyu Paylaşırmısın ?

Ashab’dan Mucîbetül’l Bahiliyye (Radiyallahu Anh)’dan babası veya amcası, kabilenin elçisi olarak Allah Resülü (Sallâllahu Aleyhi ve Sellem)’e geldi ve gitti. Bir sene sonra kılık kıyafeti değişmiş olarak tekrar peygamberimizin yanına gelerek: “Ey Allah’ın Resülü! Beni tanıdınız mı? ” dedi. Allah Resülü ( Sallâllahu Aleyhi ve Sellem ): “Sen kimsin?” diye sordu.

O da: “Geçen sene huzuruza gelen Bâhilî’yim.” dedi. Rasulullah ( Sallâllahu Aleyhi ve Sellem ): “Neden bu kadar değiştin? Halbuki kılık kıyafetin düzgündü. ” buyurdu. 0 da:

“Ey Allah’ın Resülü! Senden ayrıldığım günden beri sadece geceleri yemek yedim” cevabını verdi. Bunun üzerine Allah Resülü: “Kendine eziyet etmişsin, Sabır (Ramazan) ayında tam olarak, diğer aylarda da birer gün oruç tut” buyurdu.

Allah Resülü (Sallâllahu Aleyhi ve Sellem)’in, yukarda zikrettiğimiz bazı günleri tut, bazısını da terk et emri, bu aylarda oruç tutmanm müstehap oluşuna binaendir. Kendisi de bu aylarda oruç tutardı. Osman bin Hâkim (Radiyallahu Anh ) anlatıyor: “Mükafat bin Cübeyr (Radiyallahu Anh )’a Recep ayı hakkında ne düşünüyorsun diye sordum. Bana İbn-i Abbas (Radiyallahu Anh)’dan rivayet ederek şöyle dedi :

Allah Resülü ( Sallâllahu Aleyhi ve Sellem ) Recep ayında bazı yıllarda öyle oruç tutardı ki biz: “Galiba hiç yemek yemeyecek” derdik. Bazı yıllarda öyle yerdi ki biz: “Galiba hiç oruç tutmayacak derdik. ” (Buhârî, Sahîh, Savm: 53)

Enes bin Mâlik (ra), Allah Resülü (Sallâllahu Aleyhi ve Sellem)’den rivayetle şöyle buyuruyor: “Cennet’te Recep adı verilen, sütten daha beyaz ve baldan daha tatlı bir nehir vardır. Kim Recep ayında bir gün oruç tutarsa Allah (Celle Celalahu) ona bu nehirden içirecektir.”

Allah Resülü (Sallâllahu Aleyhi ve Sellem) bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur: “Kim Recep ayında bir gün oruç tutarsa tüm sene tutmuş gibidir. Yedi gün oruç tutarsa ona Cehennem’in yedi kapısı kapanır, Sekiz gün oruç tutarsa Cennet’in sekiz kapısı açılır. On gün oruç tutarsa Allah ona istemeden verir. On beş gün oruç tutarsa, semadan bir ses: “Allah senin geçmişte olan tüm günahlarını affetti. Bundan sonra iyi işler yap, günahların sevaba çevrildi.” der.

Daha çok oruç tutarsa Allah (Celle Celalühu) de ona göre sevabını artırır. Nuh ( aleyhisselâm ) bu ayda gemiye bindirilmiş, gemide iken oruç tutmuş ve yanındakilere de tutmalarını emretmiştir. Gemi onları altı ay boyunca taşımıştır.” (İbn-i Hacer, Tebyînu’l Aceb: 54)


Sosyal Medyalarda Bu Konuyu Paylaşırmısın ?

YORUM YAZIN