Ruhlar Ölür mü?

Ruhlar Ölür mü?
Sosyal Medyalarda Bu Konuyu Paylaşırmısın ?

Şüphesiz ruhlar yaratılmışlardır. Onlar yok olmazlar ancak onların ölümleri bedenlerden ayrılmakladır. İkinci üfürüşte ruhlar bedenlere iade edilir.“ Hadisler bu söylediklerimizi kanıtlar. Hadisler, ruhların bedenlerden ayrıldıktan sonra, Allah onları bedenlere geri verene dek, nimet veya azap gördüklerini kanıtladığı gibi. Allah cennet ehli için, “Onlar orada ilk ölümden başka bir ölüm tutmazlar.” (Duhan, 56) der. İşte bu ölüm, ruhun cesetten ayrı düşmesidir.”

ruhlar ölürmü
Ruhlar ölür mü?

Ruhun Bilinen Bir Niteliği Var mıdır?

Varlık âleminde eşsiz bir cinsten olup yaratılan bir varlık olmasına karşın, onun niteliklerini bilememekteyiz. Allah bize ruhu, yükselip indiği, işitip gördüğü ve konuştuğu gibi sıfatlarla tanıtır.Ancak bu sıfatlar, bilinen cisimlerdeki sıfatlardan farklıdır. Ruhun yükselip inmesi, işitip görmesi, kalkıp oturması bizim bildiğimiz ve tanıdığımız şekillerin cinsinden değildir. Zira Allah Resülü (sav)’in bizlere haber verdiği üzere, ruh zaman zaman ötedeki göklere çıkarılır, sonra kabre tekrar iade edilir. Yine Allah Resülü (sav)’in haber verdiğine göre, ruh kabirde nimet veya azap görür. Kuşkusuz ruhun böyle bir nimet yahut azap görmesi bizim bildiğimiz ve aşinası olduğumuz şekilden ayrıdır.20


Sosyal Medyalarda Bu Konuyu Paylaşırmısın ?

YORUM YAZIN